Skupia się na tematach życiowych: celach prywatnych, relacjach, związkach, rozwoju osobistym, poznaniu siebie, wyborze drogi/misji życiowej, planach na przyszłość, pracy na przekonaniach, zasobach, rozwiązywaniu problemów.

Life Coaching z założenia jest szybkim i dającym długotrwałe efekty procesem. Profesjonalny coaching indywidualny prowadzony jest w taki sposób, by Klient , czasami nawet po 1 sesji miał już zrealizowany swój cel na sesję. Przy bardziej złożonych kwestiach lub problemach Klienta proces coachingowi powinien się zamknąć maksymalnie po 10 spotkaniach.