PISANIE JAKO FORMA BIBLIOTERAPII

PISANIE JAKO FORMA BIBLIOTERAPII

Pisanie opowiadań, książek, wierszy może być bardzo skuteczną formą autoterapii.

Pisząc opowiadanie lub książkę dotycząca  naszych wewnętrznych przeżyć, sytuacji z naszego życia, które miały dla nas duże znaczenie i wywarły wpływ na nasze dalsze życie mamy szansę przeprowadzenia idealnej autoterapii zastosowaniem elementów dysocjacji i asocjacji.

PISANIE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI ASOCJACJI:


Kiedy będziemy pisali opowiadanie albo naszą historię  dokładnie tak jak ona przebiegała i tak jakbyśmy byli częścią tej historii czyli wewnątrz tej historii mamy szansę na nowo ją przeżyć, na nowo uczestniczyć w tych wydarzeniach i z wykorzystaniem bohaterów weryfikować różne opcje zachowań i ich skutki na dalsze życie bohaterów. Dodatkowo mamy szansę bardziej szczegółowo przeanalizować dane zdarzenie.

Pisząc z zastosowaniem techniki asocjacji, czyli będąc  uczestnikiem  danej historii, mamy okazję wyrzucić z siebie wszystkie nagromadzone emocje, poczuć to, zweryfikować jak się czujemy przed, w trakcie i po danej sytuacji.

Jak czują się inni?

Co dzieje się wokół nas?

Jak to wpłynęło na nas samych, a jak na innych?

Czy zaobserwowałeś coś nowego?

Jak się czujesz jak przelałeś swoje emocje i wspomnienia na papier?

Jak się czujesz jak zmieniłeś zachowania bohaterów?

Czy teraz zachowałbyś się inaczej?

PISANIE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI DYSOCJACJI:Pisanie z zastosowanie techniki dysocjacji, to opowiedzenie danej historii z pozycji narratora-obserwatora, a nie uczestnika.

Opisujemy dane zdarzenie z  perspektywy osoby, która obserwuje z boku daną sytuację, przygląda się bohaterom, analizuje ich zachowania i przedstawia ich emocje ze swojej perspektywy.

Pisząc w ten sposób mamy szansę na spojrzenie na dane wydarzenie z dystansu, a dzięki temu na głębszą analizę problemu.

Pisanie książki czy opowiadania daje nam:

Możliwość ponownego przeanalizowania danego zdarzenia

Wyrzucenia z siebie wszystkich emocji i uczuć ,które są w nas

-Mamy szansę pisząc pokierowania tak tą historią jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało to w rzeczywistości lub zastosowaniu takiego rozwiązania, które teraz przychodzi nam do głowy i zweryfikowania czy to byłoby dobre ,czy raczej złe rozwiązanie.  

Ps. Pisząc wszystkie chwyty są dozwolone. Wszystko może się zdarzyć.

Często najważniejszą korzyścią z pisania jest wyrzucenie z siebie jakiegoś traumatycznego dla nas zdarzenia, wyrzucenie z siebie emocji.

Taka forma jest dla naszej psychiki jak detoks dla organizmu.

Możemy zacząć z nową kartą i z większą świadomością. Czujemy się wreszcie wolni.

SPRÓBUJ

UWOLNIJ SIĘ OD PRZESZŁOŚCI

WYRZUĆ Z SIEBIE WSZYSTKIE NAGROMADZONE EMOCJE

PRZEANALIZUJ PROBLEM I IDŹ DALEJ, NIE ROZTRZĄSAJ GO W NIESKOŃCZONOŚĆ

BĄDŹ WOLNY

Dodaj komentarz