Jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej- Część 3, czyli Poznaj i Pokonaj Lęk-Siła nadawania znaczeń

Jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej- Część 3, czyli Poznaj i Pokonaj Lęk-Siła nadawania znaczeń

Wyobraźnia, czyli źródło lęku

Według profesora Joseph LeDoux największą słabością naszego gatunku jest fakt, że potrafimy sobie wyobrażać złą przyszłość, co stanowi podstawę lęku. Jeśli reagujemy na ten lęk, to zaczynamy się naprawdę bać, co prowadzi do eskalacji negatywnych myśli i uczuć, a to do autodestrukcji naszego organizmu.

W czasach pierwotnych lek chronił nas przed niebezpieczeństwem, obecnie niestety jest wykorzystywany przez rządzących i media do manipulacji społeczeństwa. Łatwiej sterować i narzucać swoje racje pod pretekstem ochrony obywateli, a oni są wdzięczni, że sami nie muszą szukać rozwiązań i przejmować odpowiedzialności za decyzje.

Jednak Lęk powinien skłonić nas do szukania rozwiązań, które pozwalają nam poradzić sobie z zagrożeniem.

Do tego celu powinniśmy wykorzystywać wyobraźnię i wizualizację , aby przewidzieć wszystkie opcje jakie mogą wystąpić , w zależności od tego jaką podejmiemy decyzję. Wizualizacja jest też potężnym narzędziem, ponieważ bardzo oddziaływuje na nasz mózg. Jest trochę jak samospełniająca się przepowiednia, bo nadając obraz przyszłości mózg zaczyna zmierzać w danym kierunku.

Jak widzicie to ,co się stanie w dużej mierze zależy od nas samych i od tego jak interpretujemy dane sytuacje i jakie nadajemy im znaczenia. To, jakie znaczenie nadamy sytuacji, czyjemuś zachowaniu, czy wypowiedzi, temu, co zdarzyło się w przeszłości lub temu, co nas czeka w przyszłości, determinuje nasze samopoczucie i nasze zachowania. To, jak interpretujemy zdarzenia wokół nas, wpływa na odczuwane emocje oraz na nasze postępowanie. Zatem z psychologicznego punktu widzenia nie ma sytuacji obiektywnie zagrażających i całkowicie pozbawiających człowieka wpływu. To, jak spostrzegamy daną sytuację, czym ona staje się dla nas, zależy od nas samych, od tego jakie nadajemy jej znaczenie. Zatem ta sama sytuacja będzie dla jednych zagrażająca, trudna, krzywdząca, itp., a dla innych inspirująca, motywująca, ciekawa, korzystna.

EMOCJE

Często to właśnie emocje są tym decydującym elementem, na podstawie którego ludzie oceniają dane wydarzenie i określają je jako problem i coś niebezpiecznego dla nich.

ANALIZA

Warto jednak zastanowić się i postawić sobie pytania, CZY DANA SYTUACJA NAPRAWDĘ JEST DLA MNIE PROBLEMATYCZNA?

CO WIEM O TYM PROBLEMIE?

JAKIE SĄ FAKTY?

IM WIĘKSZĄ BĘDZIESZ MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ SYTUACJI TYM WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZNALEZIENIA KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZANIA PROBLEMU.


Pamiętaj:

Lęk jest wytworem naszej świadomości, żeby nas chronić. Jednym z podstawowych mechanizmów, które pomagają w przetrwaniu jest zdolność wykrywania i reagowania na niebezpieczeństwo. Konstrukcja ludzkiego mózgu (przede wszystkim kora przedczołowa) pozwala na analizowanie niebezpiecznych sytuacji i wyciąganie z nich wniosków na przyszłość.
Skoro człowiek nadaje znaczenie, to może je też zmieniać. Sposób myślenia może wyzwalać lęk, ale też może pomagać w oswajaniu lęku. Zrozumienie sytuacji i właściwe przygotowanie do niej ma wpływ na obniżenie negatywnych emocji. Warto zatem szukać zrozumienia, ale też akceptacji dla doświadczanego lęku w sytuacji zagrożenia. Taka sytuacja nie będzie trwać wiecznie – lęk minie. Ważne, żeby skupić się na tym, co jest pod naszą kontrolą i określić strefy własnego wpływu. Warto wyodrębnić kwestie priorytetowe, stworzyć plan działania i konsekwentnie wdrażać go w życie. Należy zaplanować to, co jest realne do wykonania, skoncentrować się na działaniu i nie planować zbyt wiele. Ważne też, by koncentrować swoją uwagę na pozytywnych doświadczeniach i ludziach oraz na działaniu.

A teraz zapraszam Cię do Ćwiczenia z Nadawania Znaczeń.POZNAJ SIEBIE-ZMIEŃ MYŚLENIE NA POZYTYWNE- STWÓRZ PLAN DZIAŁANIA.

Wcześniejsze części cyklu: Jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej?

Dodaj komentarz